Kunnanjohtaja Alenius yritti viime kesällä valtuustokauden päätteeksi saada esiopetuksen ja sen yhteydessä järjestettävän päivähoidon siirretyksi perusopetuksesta varhaiskasvatuksen puolelle otto-oikeutta käyttäen, sivistyslautakunnan päätöksen vastaisesti. Edellisestä yrityksestä oli tuolloin kulunut vain kaksi vuotta. Hinku siirrolle näyttää yhä olevan kova, sillä samaa yritetään nyt kaikessa hiljaisuudessa uudestaan! Esiopetuksen siirto on nimittäin ujutettu mukaan kunnan sopeuttamisohjelmaan, joka on tarkoitus käsitellä pakettina kunnanhallituksessa ensi viikon maanantaina (14.2.). Mikäli paketti maanantaina hyväksytään, tulee se valtuuston käsiteltäväksi tätä seuraavan viikon maanantaina (21.2).

Tämä pitäisi nyt kiireen vilkkaa nostaa ihmisten tietoisuuteen. Toivon ja nöyrästi pyydän, että mahdollisimman moni voisi levittää sanaa ja olisi pikaisesti yhteydessä omaan valtuutettuun ja mielellään kunnanhallituksen jäseniin pyytäen, etteivät hyväksyisi esiopetuksen siirtoa pois perusopetuksen piiristä!

Muutos on erityisen huolestuttava Kyröskosken osalta, jossa esiopetus siirtyisi koululta Pilke-päiväkotiin. Kyseisellä organisaatiolla on jo päivähoidon järjestämisen suhteen ollut melkoisia haasteita. Tästä kielii mm. se, että Pilkkeellä on ollut vaikeuksia sitouttaa henkilökuntaa. Johto vaihtunut useaan kertaan lyhyen historiansa aikana, kuten myös muu henkilökunta. Ilmeisesti kunnan virkamiehet ovat kunnassa ainoita jotka ovat luottavaisin mielin antamassa Pilkkeelle laajemman vastuun.

Sillassa, Mahnalassa ja Heinijärvellä tilanne ei ole tietoni mukaan yhtä huolestuttava, joskaan minulle ei ole täysin selvää mitä nykyisille työsopimuksille tapahtuisi. Säästöt on aina jostain pois, ellei muutoksella haeta sitten jotain aivan muuta, mitä ei ääneen uskalleta mainita. Ainakaan koulupolku ei yhtä hyvin toteutuisi, kun koulu ei olisi ensimmäiselle luokalle mentäessä samassa määrin tuttu, mitä se olisi jos esikoulu järjestettäisiin samassa tilassa.

Sääliksi käy myös nykyisiä työntekijöitä, kun he joutuvat jatkuvasti työskentelemään stressaavassa murrostilassa, irtisanomisuhan alla. Eikö heille voisi suoda edes muutaman vuoden työrauhan? Tätä menoa menetämme heidät pian ilman mitään sopeuttamisohjelmaa.

Kyröskoskella vaihtoehdoksi Pilkkeelle on mainittu mahdollisuus valita Silta. Olisipa todella kätevää, kun esikoulumatka pitenisi sen neljä kilometriä, tarkoittaen käytännössä linja-autokyyditystä. Ja kuinka paljon eskarilaisia Siltaan oikein mahtuu? Tämän vaihtoehdon säästövaikutusta on täysin mahdotonta edes kuvitella ja huononnus nykyiseen on täysin ilmeistä. Silti tulevien esikoululaisten vanhempana pitäisin lähtökohtaisesti Siltaa vaihtoehdoista pienempänä pahana, enkä taatusti olisi ainoa.

Miksi kunnan johdolla on jatkuvasti tarve yrittää ajaa asiaa, jolle ei selvästi ole laajaa kannatusta? Todelliset säästöt eivät mitenkään voi olla niin suuria, että muutos olisi järkevä ja perusteltavissa. Meillä ei ole varaa menettää nykyistä, esiopetuksen parissa työskentelevää hyvää henkilökuntaa.

Ei haittaisi myöskään pistää kunnalle tietoa Pilkkeeseen liittyvistä kokemuksista…

Kirjoituksesta on myös julkaistu tiivistetty versio 10.2.2022 paikallislehti UutisOivassa.

SANANVAPAUS

YHDENVERTAISUUS

ISÄNMAALLISUUS

YHTEISÖLLISYYS