Miksi lähteä mukaan kuntavaaleihin?

Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan säilyttää Hämeenkyrön idyllisyyden ja kylämäisen yhteisöllisyyden. Sen vaalimiseksi kunnan on kyettävä vastaamaan nykypäivän ja huomisen tuomiin haasteisiin. Keinoja pärjätä on useita, mutta se vaatii jatkuvaa ideointia ja avointa kriittistä keskustelua. Haluan antaa oman osani yhteisen hyvän vuoksi. Uskon voivani tuoda uutta virtaa ja ratkaisukeskeistä ideointia kunnanvaltuuston työhön.

SANANVAPAUS

YHDENVERTAISUUS

ISÄNMAALLISUUS

YHTEISÖLLISYYS

Mitä voin tarjota Hämeenkyrölle?

Tarjoan analyyttisen ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan ongelmiin. Työskentelin seitsemän vuotta Tampereen yliopistolla ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen (HCI) tutkimustehtävissä, jolloin opin terveen skeptisen ja analyyttisen mallin tarkastella asioita. Nyt olen pyörittänyt omaa it-alan yritystoimintaa neljän vuoden ajan. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja pidän demokraattisesta tavasta työskennellä.

Ymmärrän nykypäivän toimintamallit, kuinka kunnan markkinointi toteutetaan hyvin sekä julkisiin hankintoihin liittyvien kilpailutusten tuomat haasteet. Vaikka pidän itseäni teknisesti edistyksellisenä, en kuitenkaan halua tehdä Hämeenkyröstä kaupunkia. Nykypäivänä on keskityttävä alueiden omiin vahvuuksiin, jotka Hämeenkyrössä löytyy luonnosta, maalaisidyllisyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Olen Hämeenkyrön Kokoomuksen hallituksen jäsen ja tiedotusvastaava. Politiikkaa olen aktiivisesti seurannut varhaisista teinivuosista lähtien. Harrastan liberaalia filosofiaa, niin kirjallisuuden kuin keskusteluryhmienkin parissa. Tampereen yliopistossa tulin lukeneeksi kaikki mahdolliset logiikan kurssit ja nautin suuresti päättelystä sekä ongelmien ratkaisusta.

Vaalilupaukset

 1. Lupaan tutustua ja perehtyä valtuustoaloitteisiin huolella.
 2. Lupaan valvoa parhaan kykyni mukaan ettei kuntalaisten rahoja tuhlata tarpeettomasti.
 3. Lupaan etten äänestä asukkaiden edun vastaisesti.

Miksi 38?

Ratkaisuja kehityksen edistämiseksi ja uusien asioiden synnyttämiseksi

Ajan palvelualoitemallia, minkä uskon auttavan julkisten hankintojen ja kilpailutusten järjestämistä. Sen avulla voidaan parantaa olennaisesti kunnan laatu- ja kustannustietoisuutta. Palvelualoitemalli helpottaa uusien toimijoiden tuloa markkinoille sekä muiden uusien hyvien ideoiden käyttöön ottamista.

Kannatan kansanäänestysten tuomista kuntapolitiikkaan, osana isompien yhteisten asiakokonaisuuksien ratkaisua. Mikäli kahtia jakavat asiat ratkaistaisiin kansanäänestyksillä, saataisiin demokraattinen ratkaisu minkä hävinnyt osapuolikin voisi hyväksyä.

Sujuva kaavoitus mahdollistaa kunnan elinvoimaisuuden, viihtyvän ympäristön taatessa vetovoimaisuuden. Kaavoituksessa Hämeenkyrön kunnan roolin pitäisi entistä enemmän keskittyä valvovana osapuolena toimimiseen ja sallia myös yksityisten alueiden kaavoittaminen. Ajan kaavoitukseen kolmikantaperiaateen mukaista toimintamallia, mikä esitellään myös Hämeenkyrön Kokoomuksen tavoiteohjelmassa. Kunnan omistaman maan hyödyntämistä käsittelen tarkemmin artikkelissa Hämeenkyrön strategisesti tärkeiden kohteiden kattavampi hyödyntäminen.

Talouden tasapainottaminen on kestävän kehityksen edellytys.

Hämeenkyrön tulovero on Pirkanmaan korkeimmalla tasolla, yhdessä muutaman muun kunnan kanssa. Hämeenkyrön täytyisi kyetä kilpailemaan verotuksessa lähikuntien kanssa. Veronkorotuksiin ei siten ole varaa. Soten myötä iso osa kunnan menoista siirtyy maakuntatasolle, joten tämän on heijastuttava myös kunnan verotukseen. Kiinteistöveron korotukset puolestaan tuottaa kunnalle varsin vähän tuloja suhteessa tuloveroon ja sillä on olennainen negatiivinen kannustinvaikutus tietynlaisen yritystoiminnan harjoittamiselle, missä vaaditaan esimerkiksi suuret varastotilat. Asunnon omistajien ahdinkoa unohtamatta.

koulutus

Koulutuksen tarjontaa voidaan parantaa yhteistyöllä

Hämeenkyrön lukion kohtaloa en pidä kyseenalaisena. Se on erottamaton osa yhteisöä ja niin kauan kuin sille on selvästi kysyntää, tulee myös olla tarjontaa. Lukio kuuluu kiinteänä osana yhteisöön ja yhdistää Hämeenkyröläisiä nuoria. Lisäksi nuorilta säästyy runsaasti aikaa vuodessa, kun ei tarvitse käydä lukiota toisella paikkakunnalla. Toki joillekin lukion suorittaminen toisaalla voi olla hyvä vaihtoehto. Onneksi tälle vaihtoehdolle ei ole juuri mitään esteitä. Lukion, ammatti-instituutin ja kansalaisopiston tarjotaa voidaan kasvattaa tekemällä entistä enemmän yhteistyötä oppilaitosten välillä ja laajentamalla yhteistyö myös yli paikkakuntarajojen.

Strategisesti tärkeiden kohteiden nykyistä kattavampi hyödyntäminen

Hämeenkyrössä on runsaasti kaunista hämäläistä perinnemaisemaa, mitä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin matkailu- ja vapaa-aikakäytössä, kuten esimerkiksi Pappilanjoen ympäristö. Tippavaaran teollisuusalue puolestaan kaipaa siistimistä ja sen markkinointiin voitaisiin panostaa lisää. Näiden alueiden hyödyntäminen nykyistä enemmän lisäisi yleistä viihtyvyyttä sekä kunnan kiinnostavuutta.

Kunnalla on vapaita tontteja yhteensä 31 kappaletta ja niitä on myyty vain alle viiden tontin vuosimyynnillä. Tonttien seisottaminen ei palvele kenenkään etua, joten niiden markkinointiin on panostettava entistä enemmän ja tarvittaessa hintaa laskettava. Nykyisestä alhaisesta hinnasta huolimatta.

Mahnala / Sasin suunnalla tonttien kysyntä on puolestaan suurta, Tampereen läheisyydestä johtuen. Tälle alueelle valmistuu noin 20 tonttia myyntiin vuoden 2017 aikana. Tonttien vastaanotosta riippuen, on syytä harkita lisäkaavoittamisen tarve alueelle. Tästä voit lukea lisää kirjoittamassani artikkelissa.

Yksityisen maa-alueen kaavoituksen mahdollistaminen vähentäisi laajentumiseen liittyvää kunnan investointitarvetta sekä sitoutumisen tuomaa taakka. Se helpottaisi uusien ideoiden toteuttamista ja lisäisi kustannustehokkuutta, yksityisen kantaessa hankkeisiin liittyvät riskit. Tätä olen käsitellyt kattavammin artikkelissa ”Kolmikantaperiaatteen mukainen yksityinen kaavoittaminen”.

Kunnan omistuksessa olevat toimitilat tullaan kartoittamaan tulevan valtuustokauden aikana. Kartoituksen yhteydessä tulee avoimin miettiä hyödyntämismahdollisuuksia. Tilat tulee saattaa optimoituun käyttöön ja/tai tarvittaessa realisoida.

Yhteisöllinen ja verkostoiva toiminta ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja edistää hyvinvointia

Hämeenkyrön tulee kuntana pyrkiä houkuttelemaan uusia työssä käyviä asukkaita, joista suurin osa on luonnollisesti perheellisiä. Avoin kerhotoiminta on asukkaille paitsi mukavaa, mutta ennen kaikkea verkostoivaa toimintaa. Kerhotoiminnan yhteydessä luodaan arjen turvaverkot. Myös kunnan tilojen kartoituksen yhteydessä kunnan tilat tulee saattaa optimoituun käyttöön, esimerkiksi tarjota edullisesti tai veloituksetta harras- tai yleistoiminnalle.

Kerho- ja harrastustoiminnan avulla voidaan myös tehokkaasti ehkäistä syrjäytymistä. Sen yhteydessä syntyvät kuntalaisten omat verkostot mahdollistavat alustan myös muun yhteistoiminnan syntymiselle. Kunnan tulee auttaa toiminnan järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan.

Vaikka kerho- ja harrastustoimita itsessään voidaan jo nähdä syrjäytymistä ehkäisevänä toimintana, voidaan kerhotoiminta pidemmälle vietynä yhdistää myös osaksi ennaltaehkäisevää ammattimaista mielenterveystyötä. Kerhotoiminnan yhteydessä järjestettävä ohjaus- ja neuvontatyö on hedelmällistä sekä asukkaiden avunhakeutumisen kynnys mielenterveysasioissa on olennaisesti matalampi kuin muissa ympäristöissä. Olennaista on myös se, että toiminta olisi saavutettavissa olevaa, ettei suurimman syrjäytymisriskin omaavat karsiuidu esimerkiksi liian aikaisen kellonajan, puutteellisen tiedottamisen tai etäisen sijainnin johdosta.

Yleispoliittiset huolenaiheet ja Hämeenkyrö

Haluan yhteiskuntajärjestelmämme olevan lähempänä sellaista, mikä mahdollistaa ruohonjuuritasolta lähtevän toiminnallisuuden. Lähtökohtaisesti on parempi, että ihmiset itse voivat tekemisellään vaikuttaa asioisihinsa, kuin että asioita hoidetaan heidän puolestaan.

Nykypolitiikassa ongelmalliseksi koen arvojen pakkosyötön, ylisuuren julkisen sektorin, liiallisen byrokratian, sananvapauden tilan kehityksen ja ylhäältä käsin tapahtuvan yksilöiden ohjauksen. Valtion tulisi olla yksilöitä varten, eikä yksilöiden valtiota. Samalla kun haluan purkaa valtion väliintulon mekanismeja, haluan myös tuoda ruohonjuuritason vaikuttamisen instrumentteja joista palvelualoitemalli  on yksi esimerkki.

Pidän nykyistä kansan kahtiajakautumista huolestuttavana ilmiönä, mikä varjostaa myös Hämeenkyrön yhteisöllisyyttä. Mikäli kahtia jakavat asiat ratkaistaisiin kansanäänestyksillä, saataisiin demokraattinen ratkaisu minkä hävinnyt osapuolikin voisi hyväksyä. Hämeenkyrön suurimmat haasteet löytyvät kuitenkin mielestäni taloudesta: Pirkanmaan korkeimmasta veroprosentista, massiivisesta lainasta sekä joistain kyseenalaisista palvelusopimuksista, joihin tehdyt kilpailutukset ovat johtaneet.

3 Kommentit

 1. Visa

  Ok sivut. Nyt vain lisää sisältöä. Nyt olet käsitellyt varsin isoja asioita. Ehkä pari pienempää mukaan?

  Vastaa
  • Aleksi Melto

   Hei ja kiitos palautteesta! Juuri tämä oli suunnitelma. Nyt tässä on lähinnä vasta alusta kasassa ja voin alkaa tuottamaan sisältöä.

 2. Stina Miettinen

  Hyvä Aleksi !

  Tekstistäsi välittyy äly ja aktiivisuus, videossa mukavasti myös huumori mukana.
  Hyvin koulutettulla , nuorella perheenisällä ja yrittäjällä varmasti annettavaa kunnanvaltuustossa.

  Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

SANANVAPAUS

YHDENVERTAISUUS

ISÄNMAALLISUUS

YHTEISÖLLISYYS

Share This