Vetovoimainen kunta tarjoaa viihtyisän elinympäristön. Hämeenkyröstä löytyy alueita, mitä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin. Esimerkiksi Pappilanjoen ympäristö pursuaa kaunista hämäläistä perinnemaisemaa, mikä suorastaan vaatii nykyistä kattavampaa hyödyntämistä matkailu- ja vapaa-aikakäytössä. Hyvin hoidettu ja hyödynnetty alue on kaikkien etu ja ilo. Kehitys tulisi toteuttaa yhdessä alueen matkailutoimijoiden kanssa. 

Tippavaaran teollisuusalue puolestaan kaipaa siistimistä ja sen markkinointiin voidaan panostaa lisää, jotta alue saadaan tehokkaaseen hyötykäyttöön.  Yritysten tarpeet kuitenkin vaihtelevat ja tonttirepertuaarin on oltava riittävän monipuolinen. Teollisuusalueella on potentiaalia laajentua Sastamalan suuntaan ja tämä kannattaa hyödyntää osana kaavoitussuunnitelmaa. Näiden alueiden hyödyntäminen nykyistä enemmän lisäisi yleistä viihtyvyyttä sekä kunnan kiinnostavuutta.

Elinvoimaisen kunnan keskeisiä tavoitteita on sujuva ja kustannustehokas maankäytön ja kaavoituksen hallinta. Hämeenkyrön kunnalla on tällä hetkellä myynnissä omakotitalotontteja Kyröskosken harjulla, Ali-Niskalassa ja Uskelassa. Näitä on vapaana yhteensä 31 kappaletta, keskimääräisen vuosimyynnin ollessa alle viisi tonttia vuodessa. Lienee sanomattakin selvää, että tontit on kaavoitettu käyttöä varten, eikä niiden seisottaminen ole tarkoituksen mukaista. Jotta alueet saadaan käyttöön, pitäisi näiden markkinointiin panostaa aikaisemmasta markkinoinnista poikkeavalla tavalla. Tarvittaessa voisi laskea tonttien hintaa, sillä alueiden pitkäaikainen tyhjänpanttina seisottaminen on kunnan kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto.

Itäisen Hämeenkyrön puolella yksityiset tontit myydään nopeasti ja niiden hintataso on jopa kaksinkertainen pohjoisen Hämeenkyrön hintatasoon nähden. Tonttien kysyntä on suurta Ylöjärven (ja Tampereen) läheisyydestä johtuen. Mahnalan Yliskylän alueelle on UutisOivan mukaan tulossa myyntiin 19 kunnan tonttia vuonna 2017. Vastatakseen kysyntään, kunnan laajentuminen kannattaa jatkossa pyrkiä keskittämään sille suunnalle. Tulevalla valtuustokaudella kannattaa mahdollisesti kaavoittaa lisää omakotialueita Mahnalan koulun toimintasäteelle, riippuen Yliskylän tonttien vastaanotosta markkinoilla.

Vaikka kunnan on jatkuvasti kehityttävä ja hankittava uusia asukkaita ottamalla käyttöön uusia maa-alueita, uudet hankkeet vaativat kuitenkin aina pääomaa ja pitkäaikaisen sitoutumisen hankkeeseen. Yksityinen rakennuttaja kykenee yleensä hoitamaan tontin käyttöönottoon liittyvät urakat kuntaa kustannustehokkaammin, tuottamaan uusia innovaatioita sekä ymmärtämään tarvetta kuntaa paremmin. Tämän johdosta Hämeenkyrön tulisi sallia myös yksityinen kaavoittaminen aina infrastruktuurin rakentamista myöten, jolloin kunnan rooli olisi ainoastaan valvovana osapuolena toimiminen. Tästä voit lukea lisää artikkelissani ”Kolmikantaperiaatteen mukainen yksityinen kaavoittaminen”.

Kirjoittaja: Aleksi Melto, Hämeenkyrön Kokoomuksen kuntavaaliehdokas numerolla 38

EDIT. Korjattu koulun nimi.
EDIT 2. Muutettu asemakaavaselostuksesta (30.1.2017) poimittu Yliskylän tonttien lukumäärä (21 – 28 tonttia) UutisOivan 30.3.2017 ilmoittamaan 19 tonttiin.

SANANVAPAUS

YHDENVERTAISUUS

ISÄNMAALLISUUS

YHTEISÖLLISYYS