Kirjoitin reilu viikko sitten siitä, kuinka Hämeenkyrössä esiopetus aiotaan siirtää varhaiskasvatuksen puolelle osana sopeutuspakettia. Tilanne on elänyt sen verran, että kunnantalolla painettiin viime hetken paniikkinappia ja Kyröskosken valtuutetut ostettiin oletetusti paketin puolelle Kyröskoskelle myönnetyn erikoismenettelyn avulla. Kunnanhallitus myös hyväksyi paketin viime maanantaina ja paketti etenee tulevana maanantaina valtuuston päätettäväksi. Paketin yksityiskohdat on nyt vihdoin meidän alamaisten luettavissa kunnan sivuilla.

Itseäni eivät yksityiskohdat vakuuta. Esikoulun siirto varhaiskasvatuksen puolelle on paketin merkittävin päätettävä säästökohde. Sen osalta on merkattu vähennettäväksi 14 koulunkäynnin ohjaajan henkilötyövuotta ja kaksi esiopettajan henkilötyövuotta. Tämä on 25 % vähennys kaikista perusopetuksessa työskentelevistä ohjaajista. Suurin osa paketin muista kohteista voitaisiin toteuttaa virkamiestyönä ilman mitään pakettia. Sinne on myös tungettu sangen ylioptimistisia tulon lähteitä, kuten vaikkapa tonttimyynnistä saatavat tulot, mitkä eivät varsinaisesti liity säästötoimenpiteisiin mitenkään, eivätkä siten vaadi päätöstä. Kunnan hallinnosta tehtävät leikkaukset kuuluisi ensimmäisten sopeuttamiskohteiden listalle, mutta ne loistavat poissaolollaan. Kunnasta ei siis löydy vähennettäviä byrokraatteja, samaan aikaan kun kaikkein pienimpien hoidossa aiotaan heiluttaa juustohöylää rankalla kädellä. Kaiken kukkuraksi paketin lopussa myös betonoidaan keinot joita kunta ei tule käyttämään, jos paketti tällaisenaan hyväksytään.

Eräs argumentti esikoulun siirrolle on, että Kyröskosken päiväkodin alasajon myötä kuntaan on varhaiskasvatuksen puolelle jäänyt ylimääräistä henkilökuntaa, jolle ei löydy riittävästi työtehtäviä. Näin voi hyvin olla, joskaan se ei mitenkään voi olla noin suuri lukumäärä, mitä on ehdotettu leikattavaksi. Tuntuu täysin käsittämättömältä, kuinka vaaditaan tällainen paketti ja massiivinen henkilöstön siirto ja kaiken uudelleen organisointi, jotta varhaiskasvatuksen toimintaa saadaan tehostettua. Se kielii korkeintaan huonosta hallinnosta.

Nykyinen esikoululaisten opetushenkilökunta ei tule ilahtumaan siitä, että heidän työsopimusta heikennetään ja että heidät muutoksen myötä pistetään osallistumaan muihin lastenhoitotehtäviin, jotka eivät ole esiopetusta. Jokaisen meistä tulee olla tietoisia, että eskariopettajista on tällä hetkellä huutava pula työmarkkinoilla ja muutoksen myötä tulee iso riski, että kunta menettää heidät työnantajille, jotka antaa heidän keskittyä esiopettajan töihin.

Joka tapauksessa paketissa esitetty säästö henkilötyövuosista on täysin epärealistinen. Päätöksen jälkeen määräaikaisuuksien uusiminen voi osoittautua lakiteknisesti mahdottomaksi, joten jos kunta päästää käsistään ehdotetun henkilöstömäärän, ollaan väistämättä pian tilanteessa, jossa joudutaan uudelleen rekryamaan henkilökuntaa. Eikä kunta ole saavuttanut mitään muuta kuin henkilöstöongelmia, säästötavoitteiden sijaan. Mikäli kunnassa todetaan, ettei kunta voi luopua ehdotetusta määrästä henkilökuntaa, kuten valtuutettu Tainio pitää todennäköisenä eilen postaamassaan Youtube-videossa, jää säästötavoite jälleen saavuttamatta.

Missään mahdollisessa skenaariossa, paketti ei voi tuoda haluttua lopputulosta, eli vaadittua säästöä. Mikäli vuoden 2022 tulos halutaan pitää plussan puolella, täytyy Hämeenkyrössä budjettia säätää vielä joka tapauksessa. Paketti ei varsinaisesti ratkaise mitään ongelmaa, vaan synnyttää mahdollisesti uusia. Varhaiskasvatuksen ylimääräisten henkilöresurssien fiksumpi kohdentaminen (joka tuntuu olevan paketin ainoa oikea funktio), on ratkaistavissa ilman pakettiakin, kuten myös koko budjettikysymys. Kunnan alijäämätilanne on luotu keinotekoisesti kirjanpitokikkailulla, ylisuurten poistojen avulla. Kunta tekee kiinteistöistään maksimipoistot, arvioiden niiden elinkaareksi 20-30 vuotta. Laki velvoittaa tekemään poistot todellisen arvonaleneman mukaisesti ja kuka hyvänsä tietää, että kiinteistöjen elinikä on tuplat nykyisestä arviosta. Talouden painelaskelmasta selviää, että Hämeenkyrössä poistot on 2020-luvulla viiden miljoonan vuosiluokkaa. Ihan jo pelkällä realistisella poistosuunnitelmalla saataisiin kunnan budjetti tasapainoon.

Lähde kuvakaappaukselle: Hämeenkyrön kunta, KH 14.2.2022, ESIOPETUKSEN SIIRRON VAIKUTUS TÄYDENTÄVÄÄN TOIMINTAAN

SANANVAPAUS

YHDENVERTAISUUS

ISÄNMAALLISUUS

YHTEISÖLLISYYS