Julkaistu paikallislehti UutisOivassa 16.3.2017

Kuntien on jatkuvasti etsittävä parhaita mahdollisia ratkaisuja turvaamaan hyvät ja laadukkaat peruspalvelut. Samanaikaisesti on kyettävä pitämään talous kurissa ja pyrittävä tuottamaan palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti. Julkisten hankintojen arviointi ja kilpailukäytännöt ovat merkittävässä roolissa lopputuloksen kannalta. Palvelualoite on kilpailutuksen menettely, mistä kunta voi hyötyä suuresti.

Palvelualoitemallissa kuka tahansa kuntalainen, yritys tai kunnan työntekijä voi tehdä aloitteen jonkin kunnan tarjoaman julkisen palvelun hoitamisesta toisella tavalla, tarjoamalla esimerkiksi tasokkaamman tai edullisemman lopputuloksen. Aloitteen jättämisen jälkeen kunta on velvoitettu vertaamaan aloitetta toteuttamaansa ratkaisuun. Mallin avulla tuodaan mahdollisuus aktivoida kuntaa ruohonjuuritasolta jonkin toimen hoitamiseksi entistä paremmin.

Paikalliset pk-yritykset ja kunnan työntekijät voivat sen avulla haastaa kunnan vastuulla olevan palvelutuotannon, mikäli niillä on esittää nykyistä parempi ratkaisu. Täten palvelualoitemalli helpottaa uusien toimijoiden tuloa markkinoille sekä muiden uusien hyvien ideoiden käyttöön ottamista. Sen tulisi johtaa palveluntuotannon hallittuun kilpailuun, mikä kannustaa tuottajaa jatkuvasti kehittämään laatua tai etsimään entistä kustannustehokkaampia ratkaisuita. Tuottajien välisen kilpailun suurin hyötyjä on aina kuluttaja, eli tässä tapauksessa kuntalainen, madaltuneen hinnan ja parantuneen laadun myötä.

Palvelualoitteen avulla ei korvata perinteistä tarjouskilpailukäytäntöä, mutta sen avulla voidaan parantaa olennaisesti kunnan laatu- ja kustannustietoisuutta. Tämä luonnollisesti ohjaa kohti parempia päätöksiä ja paremmin laadittuja kilpailutuksia. Palvelualoitemalli tarjoaa väylän uusille ideoille ja innovaatioille tulla kuulluksi, minkä avulla myös vaatimukset voidaan määritellä paremmin tulevissa kilpailutuksissa.

Malli on peräisin Ruotsista, missä sen käyttöönotto alkoi jo 1990-luvulla. Nyt se on käytössä noin 40 kunnassa. Suomessa se on käytössä muun muassa Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kangasalalla.

Mikäli tulen valituksi Hämeenkyrön kunnanvaltuustoon, aion tehdä valtuustoaloitteen palvelualoitemallin kokeilumuotoisesta käyttöönottamisesta. Myös Hämeenkyrön Kokoomus on ilmaissut tukensa palvelualoitemallin konseptille, mikä on otettu osaksi Hämeenkyrön Kokoomuksen tavoiteohjelmaa tulevalle valtuustokaudelle.

Kirjoittaja: Aleksi Melto. Kuntavaaliehdokas nro 38 Hämeenkyrössä.

SANANVAPAUS

YHDENVERTAISUUS

ISÄNMAALLISUUS

YHTEISÖLLISYYS